Szkolenia

Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Spółka z o.o. prowadzi cykl szkoleń w zakresie projektowania, wykonania i nadzoru technicznego sieci ciepłowniczych w naszym systemie, jak również z wykonania hermetyzacji zespołu złącza i lutospawania.

 

PROGRAM SZKOLEŃ

1. Cykliczne co kilka miesięcy w zakresie: Projektowania, wykonywania i nadzoru technicznego sieci ciepłowniczych z rur preizolowanych systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o., elastycznego systemu preizolowanego M-Pex® do podziemnych sieci ciepłowniczych z rurą przewodową PEX oraz rur stalowych giętkich DAR-FLEX. Szkolenie to trwa dwa dni i odbywa się w okolicach Międzyrzecza (województwo lubuskie). Skierowane jest ono głównie do projektantów, kierowników budowy i inspektorów nadzoru. Na szkoleniu omawiane są między innymi:
 • zasady projektowania podziemnych sieci ciepłowniczych z rur preizolowanych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O. oraz sieci ciepłowniczych w systemie rur elastycznie giętych M-Pex®,
 • zasady wykonania i odbioru podziemnych sieci ciepłowniczych z rur preizolowanych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O. oraz systemu elastycznego M-Pex®,
 • wykonawstwo instalacji wykrywania nieszczelności rurociągów w sieciach ciepłowniczych systemu ZPU MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O.,
 • wytyczne spawania rur przewodowych w systemie ZPU MIĘDZYRZECZ SP. Z O.O.,
 • pokaz łączenia instalacji wykrywania nieszczelności rurociągów, izolacja i hermetyzacja zespołu złącza, połączenia w systemie M-Pex®.

2. W każdą środę miesiąca w zakresie
 • Wykonywania izolacji termicznej i hermetyzacji zespołu złącza rurociągów preizolowanych systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. takich jak: złącza termokurczliwe sieciowane typu NTX, złącza termokurczliwe typu NT, złącza termokurczliwe sieciowane typu NTX-II i NTX+M,
 • Wykonywania połączeń instalacji wykrywania nieszczelności w rurociągach preizolowanych systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.,
 • Wykonywanie połączeń rury PEX w elastycznym systemie rur preizolowanych M-Pex®,
 • Wykonanie doczołowych połączeń przez lutospawanie stalowych, ocynkowanych rur i kształtek stosowanych w rurociągach preizolowanych systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.
Szkolenia te trwają dwie-trzy godziny i odbywają się w centrum szkoleniowym na terenie firmy ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. . Skierowane są głównie do spawaczy i monterów. Szkolenie ma na celu praktyczną naukę wykonywania połączeń i hermetyzacji zespołów złącz zarówno w systemie rur preizolowanych z rurą przewodową stalową jak i rurą elastyczną M-Pex®.

3. Na życzenie klienta po uprzednim uzgodnieniu w zakresie: Wykonywania izolacji termicznej i hermetyzacji zespołów złącz elektrycznie zgrzewanych typu „DX-II” i/lub „DT”. Szkolenie to trwa dwa dni i odbywa się w centrum szkoleniowym na terenie firmy ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. Skierowane jest głównie do monterów sieci ciepłowniczych. Szkolenie obejmuje:
 • pokaz wykonania hermetyzacji zespołu złącza elektrycznie zgrzewanego,
 • omówienie zasad działania i naukę obsługi zgrzewarki HG2,
 • praktyczną naukę wykonywania i hermetyzacji zespołów złącz elektrycznie zgrzewanych typu „DX-II” i/lub „DT”.


Po przebytym szkoleniu pracownicy otrzymują zaświadczenia o odbytym szkoleniu w systemie ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.

Udział w szkoleniu należy poprzedzić telefonicznie pod numerem (095) 742 33 00 bądź faxem (095) 742 01 36. Inne informacje dotyczące w/w szkoleń można uzyskać pod numerem telefonu (095) 742 33 13