Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Oznaczenie typu wyrobu budowlanegoNumer Krajowej Oceny TechnicznejNumer KDWU
Preizolowane rury ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.ITB-KOT-2018/0286, WYDANIE 2KDWU 01-R-2021
Preizolowane kształtki ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.KDWU 01-KS-2021
Preizolowana armatura ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.KDWU 01-A-2021
Preizolowane zespoły złączy ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.KDWU 01-Z-2021
Preizolowane rury I kształtki systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. SPIRO ITB-KOT-2020_1505KDWU 02-SP-2020
Preizolowana armatura systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. SPIROKDWU 02-SPA-2020
Zespoły złącza systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. SPIROKDWU 02-SPZ-2020
Zestaw preizolowanych, giętkich, zespolonych rur, kształtek i zespołów złączy M-PexITB-KOT-2020_1422KDWU-MPEX-2020