Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Oznaczenie typu wyrobu budowlanegoNumer Krajowej Oceny TechnicznejNumer KDWU
Preizolowane rury ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.ITB-KOT-2018/0286, WYDANIE 3KDWU 01-R-2024
Preizolowane kształtki ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.KDWU 01-KS-2024
Preizolowana armatura ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.KDWU 01-A-2024
Preizolowane zespoły złączy ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.KDWU 01-Z-2024
Preizolowane rury systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. SPIRO ITB-KOT-2020_1505KDWU 01-SPR-2024
Preizolowane kształtki systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. SPIROKDWU 01-SPKS-2024
Preizolowana armatura systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. SPIROKDWU 02-SPA-2024
Zespoły złączy systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. SPIROKDWU 02-SPZ-2024
Zestaw preizolowanych, giętkich, zespolonych rur, kształtek i zespołów złączy M-PexITB-KOT-2020_1422KDWU-MPEX-2024