Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Oznaczenie typu wyrobu budowlanegoNumer Krajowej Oceny Technicznej / Aprobaty TechnicznejNumer KDWU
Preizolowane rury ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.ITB-KOT-2018/028601/R/2019
Preizolowane kształtki ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.01/KS/2019
Preizolowana armatura ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.01/A/2019
Preizolowane zespoły złączy ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.01/Z/2019
Preizolowane rury i kształtki ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. z rurą przewodową stalową ocynkowanąAT-15-8451/2015
01/ORK/2019
Preizolowana armatura ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. z rurą przewodową stalową ocynkowaną
01/OA/2019
Preizolowane zespoły złączy ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. z rurą przewodową stalową ocynkowaną
01/OZ/2019
Podwójne preizolowane rury i kształtki systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.AT-15-7772/201401/DRK/2019
Podwójna preizolowana armatura systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.01/DA/2019
Zespoły złączy systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. z dwiema rurami przewodowymi01/DZ/2019
Preizolowane rury systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. typu SPIROAT-15-8619/201501/SP/2019
Preizolowane kształtki systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. typu SPIRO01/SPK/2019
Preizolowana armatura systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. typu SPIRO01/SPA/2019
Zespoły złącza systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. typu SPIRO01/SPZ/2019
Zestaw preizolowanych, giętkich, zespolonych rur, kształtek i zespołów złączy M-PexAT-15-7974/201501/MPEX/2019