Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych

Oznaczenie typu wyrobu budowlanegoNumer Krajowej Oceny TechnicznejNumer KDWU
Preizolowane rury ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.ITB-KOT-2018/0286, WYDANIE 202/R/2019
Preizolowane kształtki ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.02/KS/2019
Preizolowana armatura ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.02/A/2019
Preizolowane zespoły złączy ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.02/Z/2019
Preizolowane rury I kształtki systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. SPIRO ITB-KOT-2020_150501/SP/2019
Preizolowana armatura systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. SPIRO01/SPA/2019
Zespoły złącza systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. SPIRO01/SPZ/2019
Zestaw preizolowanych, giętkich, zespolonych rur, kształtek i zespołów złączy M-PexITB-KOT-2020_142201/MPEX/2019