Certyfikaty

Obecnie wdrożony jest Zintegrowany System Zarządzania (jakość, środowisko, BHP) zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09 oraz 45001:2018-06, co potwierdza Certyfikat Zintegrowanego System Zarządzania Nr JBS – 244/2/2021 wydany przez PCBC.

Posiadanie certyfikatu PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09 oraz 45001:2018-06 oznacza, że Zakład osiągnął taki poziom, iż wszystkie działania – od etapu dostaw surowców, produkcji wyrobów, dostawy wyrobów gotowych, instalowania, aż po serwis – jak i działania na rzecz ochrony środowiska wraz ze stosowaniem się do wszelkich wymagań odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy. Działania te są usystematyzowane i udokumentowane zgodnie z „Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania”, zapewniającą spełnienie wszystkich kontraktowych wymagań każdego Klienta.

Poprzez zastosowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania JakościąŚrodowiskiem i BHP zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-EN ISO 14001:2015-09 oraz 45001: 2018-06 spełnione są podstawowe oczekiwanie odbiorcy, że przedsiębiorstwo zdolne jest do zapewnienia i utrzymania wymaganego poziomu jakości, ochrony środowiska i BHP. Wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania pozwoliło uzyskać bardzo dobrą jakość produkowanych wyrobów, co w konsekwencji spowodowało dużą dynamikę rozwoju, ciągły wzrost sprzedaży, dobrą kondycję finansową oraz silną pozycję Zakładu na rynku krajowym. Zakład produkuje wyroby preizolowane dla których wymagania określają Polskie Normy: PN-EN 253PN-EN 448PN-EN 488PN-EN 489PN-EN 13941 oraz Krajowe Oceny Techniczne wydane przez ITB w Warszawie, potwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie.

Jesteśmy firmą wykorzystującą nowości techniczne i technologiczne w tym BAT (najlepsza dostępna technika). Całą naszą produkcję opieramy na materiałach renomowanych dostawców, posiadających certyfikaty systemów jakości i gwarantujących że zakupiony u nich materiał jest najwyższej jakości.