Rury elastyczne

SYSTEMY RUR GIĘTKICH

 1. Rury elastyczne M-Pex®

Elastyczne rury preizolowane M–Pex® przeznaczone są do przesyłu mediów grzewczych oraz cieplej wody użytkowej od miejsca ich wytworzenia do miejsca odbioru.


Rury produkowane są w dwóch typoszeregach:

 • 6 Barowe do przesyłu wody do centralnego ogrzewania o temp. do 90ºC,
 • 10 Barowe do przesyłu c.w.u. o temp. do 60ºC


Rury elastyczne M-Pex® produkowane są jako rury pojedyncze w zakresie średnic od Dz 25 do Dz 125mm, oraz rury podwójne w średnicach od Dz 25 do Dz 63mm. Dla rur 6 barowych są to dwie identyczne rury w jednej izolacji, natomiast dla rur do c.w.u. dwie różne średnice rury przewodowej (na zasilaniu większa średnica na kondensacie mniejsza). Cały system obejmuje również wszelkiego rodzaju kształtki, takie jak kolana prefabrykowane, trójniki płaskie i wznośne, kształtki przejściowe Y do przejścia z rury pojedynczej na rurę podwójną, złącza termokurczliwe, złącza izolacyjne trójnika, zakończenia izolacji, przejścia przez ściany i nasuwki końcowe.. Złączki te wykonane są z mosiądzu odpornego na odcynkowanie i charakteryzują się budową modułową oraz prostym montażem.


Rury M-Pex® dostarczane są na miejsce budowy w zwojach o długości do 400 mb w zakresie średnic od Dz 25 do Dz 125 rozwijanych ze zwoju bezpośrednio do wykopu. Giętkość rur pozwala na dowolne kształtowanie trasy rurociągu i omijanie przeszkód bez stosowania kształtek na sieci a tym samym eliminowana jest liczba połączeń.


Zaletami systemu rur elastycznych M-Pex® są:

 • eliminacja kolan i innych urządzeń kompensacyjnych – rurociągi są samokompensujące,
 • eliminacja połączeń spawanych,
 • wzrost niezawodności systemu poprzez eliminacje złączy,
 • obniżenie kosztów robocizny poprzez skrócenie czasu budowy, brak badań połączeń spawanych,
 • szybki montaż bez specjalistycznych narzędzi przy pomocy kluczy hydraulicznych płaskich,
 • małe straty ciśnienia dzięki niskiej chropowatości rury przewodowej,
 • wysoka odporność na korozje i substancje chemiczne,
 • łatwość unikania kolizji,
 • łatwość wykonania- niewielka grupa ludzi bez specjalistycznego sprzętu,
 • odporność na inkrustację – zarastanie wewnętrzne rury przewodowej kamieniem kotłowym.
 1. Rury stalowe giętkie DAR-FLEX

Rury preizolowane giętkie DAR-FLEX, ze stalową rurą przewodową produkowane są zgodnie z wymogiem normy PN-EN 15632, w zakresie średnic 20, 25 i 28 mm.
Rurę tą dostarczamy w zwojach o długości do 400 m, w zależności od potrzeby klienta.
Współczynnik przewodności cieplnej, wyznaczony przez FFI Hanower, wynosi 0,023 W/mK.


Na życzenie klienta zespół rurowy może zostać wyposażony w barierę dyfuzyjną aluminiową oraz w instalację alarmową wykrywania nieszczelności.