O firmie

Zakład Produkcyjno Usługowy s.c. powstał na początku lat 90-tych i działał pod tą nazwą przez okres 10  lat. W  roku 2000 w wyniku zmian własnościowych została powołana firma – Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o. o.

 

Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Spółka z o. o. jest firmą prowadzącą działalność w zakresie projektowania, produkcji, instalowania i serwisu preizolowanych rur i kształtek do podziemnych i nadziemnych sieci ciepłowniczych oraz rur i kształtek z PE do sieci wodno-kanalizacyjnych i innych instalacji technicznych – pod ogólną nazwą „system ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o.”.

 

Produkcja rur i kształtek odbywa się w nowo wybudowanych obiektach w latach 1998 – 2022:
• hale produkcyjne zajmują powierzchnię użytkową 12 768 m2
• zamknięty magazyn i powierzchnie magazynowe zadaszone wyrobów gotowycho powierzchni użytkowej 2 368,67 m2
• plac składowy o powierzchni 132 318 m2

ZPU

Wyroby preizolowane ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. wyróżniają się od wyrobów innych producentów między innymi tym, że:
• produkcja naszych wyrobów preizolowanych jest ekologicznie czysta,
• przewodowa rura stalowa przed zaizolowaniem jest oczyszczana przez śrutowanie do I stopnia czystości,
• do wypieniania wyrobów preizolowanych pianką PUR stosujemy cyklopentan, który nie niszczy warstwy ozonowej (posiada zerowe ODP),
• jesteśmy polskim producentem:
–  rur preizolowanych produkowanych metodą CONTI z aluminiową barierą dyfuzyjną lub bez bariery, o średnicy rury osłonowej do Dz 355,
– rur i kształtek preizolowanych produkowanych metodą tradycyjną oraz rur i kształtek preizolowanych z barierą dyfuzyjną z pogrubionego płaszcza HDPE
– średnicy rury osłonowej do Dz 1400,
– rur osłonowych HDPE w zakresie średnic od DN 75 do DN 1200 o wewnętrznej powierzchni aktywowanej metodą elektrokoronowania,
– rur giętych maszynowo,
– kolan giętych maszynowo do średnicy DN 300,
– nasuwek termokurczliwych zwykłych,
– nasuwek termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie,
– muf elektrycznie zgrzewanych,
– elastycznych preizolowanych zespolonych rur i kształtek z rurą przewodową z polietylenu usieciowanego (PE-X) do podziemnych sieci ciepłowniczych – system M-Pex® jedno i dwururowy w zakresie średnic rury przewodowej DZ 25 – DZ 125,
–  rur preizolowanych giętkich ze stalową rurą przewodową o średnicach Dz 20, Dz 25 i Dz 28 do podziemnych sieci ciepłowniczych – system DAR-FLEX,
o preizolowanych rur i kształtek systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. z dwoma rurami przewodowymi w zakresie średnic DN 2×20 – DN 2×250.

Posiadamy Krajowe Oceny Techniczne:
ITB-KOT-2020/1422 wydanie 1 – „Preizolowane, giętkie, zespolowe rury i kształtki oraz preizolowane zespoły złączy M-pex® z jedną lub dwiema rurami przewodowymi do podziemnych sieci ciepłowniczych”
ITB-KOT-2020/1505 wydanie 1 – “Preizolowane rury, kształtki, armature i zespoły złączy ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. SPIRO do naziemnych sieci ciepłowniczych”
ITB-KOT-2018/0286 wydanie 2 – “Preizolowane rury, kształtki, armature i zespoły złączy ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. do podziemnych sieci ciepłowniczych”

 

 

Firma działa zgodnie z zasadami określonymi przez Zintegrowany System Zarządzania Jakością, zgodny z normami: PN-EN ISO 9001:2015-10, PN-ISO 45001:2016-06 oraz PN-EN ISO 14001:2015-09, w zakresie projektowania, prac rozwojowych, produkcji, dostarczania, instalowania i serwisu rur i elementów preizolowanych do podziemnych i naziemnych sieci ciepłowniczych oraz rur i kształtek z PE do sieci wodno-ściekowych i innych instalacji technicznych. Aktualny numer certyfikatu: JBS – 244/3/2022

 

Od 23 maja 2007r. przedsiębiorstwo jest w posiadaniu certyfikatu wydanego przez międzynarodową organizację zajmującą się sprawami ciepłownictwa Euroheat & Power – potwierdza to certyfikat o oznaczeniu: No. 01/05, który zatwierdza zgodność i jakość naszych wyrobów preizolowanych z wymogami EN 253, EN 448 oraz wytycznymi Euroheat & Power.


Od 21 marca 2012r. przedsiębiorstwo jest posiadaczem certyfikatu CSTB-Avis Technique, potwierdzającego spełnienie wymagań jakości dotyczący wyrobów preizolowanych ze stalową rurą przewodową. Aktualny numer certyfikatu: N°14.1/16-2159_V2


12 grudnia 2013r. firmie przyznany został Certyfikat Nr TSP-3834-009.00 potwierdzający spełnienie wymagań jakości dotyczących spawania wg PN-EN ISO 3834-2:2007 wydany przez TÜV SÜD Polska Sp. z o. o. Aktualny numer certyfikatu: No. TSP-3834-408.02.


Zakład produkuje wyroby preizolowane, dla których wymagania określają polskie normy:
PN–EN 253, PN–EN 448, PN–EN 488, PN-EN 489, PN–EN 13941, PN-EN 14419 oraz Krajowe Oceny Techniczne, wydane przez ITB w Warszawie, potwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie.

 

Działalność promocyjna i handlowa na terenie kraju oraz za granicą: między innymi
w Niemczech, Anglii, Holandii, Francji, Austrii, Islandii, Bułgarii, Czechach, Słowacji, Litwie, Łotwie, Szwecji, Szwajcarii, Chinach, Hiszpanii, Danii, we Włoszech oraz na Węgrzech prowadzona jest przez przedstawicielstwa handlowe i biura techniczno – handlowe.

Informujemy, że poza standardową działalnością również wykonujemy takie usługi jak:
• adaptacja dokumentacji technicznych w innych technologiach preizolowanych na potrzeby naszego systemu,
• diagnostyka instalacji alarmowych na terenie budowy,
• opiniowanie dokumentacji technicznej wykonanej przez projektantów,
• montaż i hermetyzacja złączy na terenie budowy,
• obliczenia w programie sisKMR.

 

 

Mamy nadzieję, że powyższe informacje są dla Państwa interesujące i wyrazicie Państwo chęć do nawiązania z nami owocnej współpracy.