O firmie

ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. jest firmą działającą na rynku polskim od 1990 r. Do roku 2000 działał pod nazwą Zakład Produkcyjno Usługowy s.c., natomiast w grudniu 2000 r. w wyniku zmian własnościowych została powołana firma Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o.o. i pod nazwą tą działa do dnia dzisiejszego.


Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Sp. z o.o. jest specjalistyczną, nowoczesną firmą, która poprzez sprawne działanie, zarządzanie i organizację, zapewnia europejski standard usług i bardzo wysoką jakość oferowanych wyrobów.

Strategia działania firmy polega na świadczeniu kompleksowych usług budowlano – montażowych i kompleksowych dostaw preizolowanych rur i kształtek. Swoją działalność prowadzimy w zakresie projektowania, produkcji, instalowania i serwisu preizolowanych rur i kształtek do podziemnych i nadziemnych sieci ciepłowniczych oraz rur z PE do sieci wodno-ściekowych i innych instalacji technicznych pod ogólną nazwą „systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.”

System preizolowanych rur i kształtek przeznaczony jest do budowy rurociągów dla ciepłownictwa i przemysłu. Rurociągi te służą do przesyłu różnego rodzaju medium grzewczego, w tym przede wszystkim wody grzewczej, ciepłej wody użytkowej oraz pary wodnej.

Jesteśmy firmą wykorzystującą nowości techniczne i technologiczne. Produkcję opieramy na materiałach renomowanych dostawców, posiadających certyfikaty systemów jakości i gwarantujących, że zakupiony u nich materiał jest najwyższej jakości.

ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. posiada wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 zintegrowany z Systemem Zarządzania Środowiskowego zgodnym z PN-EN ISO 14001:2015-09 certyfikowany przez PCBC – Certyfikat Nr JS-124/6/2016.

Od 23 maja 2007 r. posiadamy również certyfikat przyznany przez międzynarodową organizację zrzeszającą odbiorców wyrobów preizolowanych Euroheat & Power ze Szwecji No. 01 / 05, który potwierdza zgodność i jakość naszych wyrobów preizolowanych z wytycznymi Euroheat & Power oraz wymogami norm EN 253, EN 448

Zakład produkuje wyroby preizolowane, dla których wymagania określają polskie normy: PN–EN 253, PN–EN 448, PN–EN 488, PN-EN 489, PN–EN 13941, PN-EN 14419 oraz Aprobaty Techniczne wydane przez ITB w Warszawie, potwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie.

Produkcja rur i kształtek prowadzona jest w Międzyrzeczu przy ulicy Zakaszewskiego 4, w nowych obiektach wybudowanych w latach 1998-2015, o powierzchniach:

  • hale produkcyjne zajmują powierzchnię użytkową – 10 198 m2,
  • zamknięte magazyny wyrobów gotowych o powierzchni użytkowej – 2 597 m2,
  • plac składowy o powierzchni – 76 893 m2.

W celu spełnienia oczekiwań i wymogów naszych klientów w planach na najbliższe lata mamy budowę kolejnych hal produkcyjnych jak również budowę kolejnych magazynów wyrobów gotowych.

Wyrażamy nadzieję, że informacje zawarte na naszej stronie internetowej są dla Państwa interesujące i zachęcą Państwo do nawiązania z naszą firmą bliższej współpracy.