Oferta

Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz POLSKIE RURY PREIZOLOWANE Spółka z o.o. jest firmą prowadzącą działalność w zakresie projektowania, produkcji, instalowania i serwisu preizolowanych rur i kształtek do podziemnych i nadziemnych sieci ciepłowniczych oraz rur i kształtek z PE do sieci wodno-kanalizacyjnych i innych instalacji technicznych – pod ogólną nazwą „system ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.”.

Całą gamę produktów wytwarzanych przez ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. można podzielić na trzy grupy:

Rury preizolowane

Rury preizolowane sztywne z rurą przewodową stalową:

Program produkcji rur preizolowanych z rurą przewodową stalową obejmuje pełen asortyment rur, kształtek i armatury preizolowanej do przesyłu medium grzewczego oraz ciepłej wody użytkowej o średnicy rury przewodowej:

  • dla rur pojedynczych w zakresie średnic od DN20 do DN1200
  • dla rur podwójnych w zakresie średnic od DN20 do DN200

Rury elastyczne

SYSTEMY RUR GIĘTKICH

1. Rury elastyczne M-Pex®

Elastyczne rury preizolowane M–Pex® przeznaczone są do przesyłu mediów grzewczych oraz cieplej wody użytkowej od miejsca ich wytworzenia do miejsca odbioru.

Rury produkowane są w dwóch typoszeregach:

  • 6 Barowe do przesyłu wody do centralnego ogrzewania o temp. do 90ºC,
  • 10 Barowe do przesyłu c.w.u. o temp. do 60ºC

Rury polietylenowe

W ofercie produkcyjno – handlowej naszej firmy znajdują się:

  • rury osłonowe HDPE w zakresie średnic od DN 75 do DN 1200 o wewnętrznej powierzchni aktywowanej metodą elektrokoronowania,
  • rury polietylenowe klasy PE 100 (granatowe) przeznaczone do sieci wodociągowych wykonane w zakresie średnic od 20 mm do 1000 mm w szeregach wymiarowych SDR: 6; 7,4; 9; 11; 13,6; 17; 21; 26; 33; 41, dostarczane w odcinkach prostych o długości 12 m (dla średnic od 75 mm do 1200 mm) oraz w zwojach o długości do 200 m (dla rur o średnicach od 20 mm do 110 mm);
  • rury polietylenowe do wody PE 100 z rurą osłonową z polietylenu do budowy rurociągów ciśnieniowych wykonywane w zakresie średnic od 560 mm do 1200 mm w szeregach wymiarowych SDR 7,4; SDR 9; SDR 11; SDR 13,6; SDR 17; SDR 21; SDR 26; SDR 33 i SDR 41 w odcinkach o długości 12 m;
  • rury polietylenowe klasy PE 80 i PE 100 (czarne) przeznaczone do kanalizacji ciśnieniowej wykonywane w zakresie średnic od 32 mm do 1200 mm w szeregach wymiarowych SDR: 6; 7,4; 9; 11; 13,6; 17; 21; 26; 33; 41, dostarczane w odcinkach prostych o długości 12 m (dla średnic od 75 mm do 1200 mm) oraz zwijane w kręgi o długości do 200m (dla średnic od 32 mm do 110 mm);
  • rury polietylenowe przepustowe wykonywane w zakresie średnic od 50 mm do 1000 mm, dostarczane w odcinkach prostych o długościach 6 i 12 m;
  • nasuwki wykonane w zakresie średnic od 83 mm do 472 mm.

Galeria