Rury preizolowane

Rury preizolowane sztywne z rurą przewodową stalową:

Program produkcji rur preizolowanych z rurą przewodową stalową obejmuje pełen asortyment rur, kształtek i armatury preizolowanej do przesyłu medium grzewczego oraz ciepłej wody użytkowej o średnicy rury przewodowej:

 • dla rur pojedynczych w zakresie średnic od DN20 do DN1200
 • dla rur podwójnych w zakresie średnic od DN20 do DN200

Każda rura stalowa przed zaizolowaniem oczyszczana jest przez śrutowanie do I stopnia czystości.

Preizolowane rury i kształtki ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. stanowią konstrukcję zespoloną składającą się z:

 1. Rury pojedyncze – ze stalowej rury przewodowej, umieszczonej centrycznie w rurze osłonowej z twardego polietylenu, wysokiej gęstości (PEHD) i izolacji cieplnej typu standard lub plus, ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) wypełniającej przestrzeń między rurami. Produkowane są w odcinkach 6 lub 12m. Końce preizolowanych rur i kształtek są nie izolowane na długości 150mm ±10mm przy średnicach do Dn200mm oraz na długości 200mm±10mm przy średnicach DN250 mm i większych.
 2. Rury podwójne – z dwóch rur stalowych przewodowych, umieszczonej w jednej rurze osłonowej wykonanej z twardego polietylenu, wysokiej gęstości (PEHD) i izolacji cieplnej typu standard lub plus, ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) wypełniającej przestrzeń między dwoma rurami przewodowymi, a rurą osłonową. Produkowane są w odcinkach 6 lub 12m. Końce preizolowanych rur i kształtek są nie izolowane na długości 150mm ±10mm . Tolerancja odległości pomiędzy rurą przewodową zasilającą i powrotną wynosi dla pomiaru na zakończeniach rur ± 1mm, a dla pomiaru w dowolnym punkcie wewnątrz systemu rur podwójnych ± 2mm.

Wyroby preizolowane systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. spełniają wymagania norm PN-EN

253 – zespół rurowy
448 – kształtki
488 – armatura
489 – zespół złącza

W zależności od przeznaczenia i wymagań klienta jako rura przewodowa mogą stosowane być materiały takie jak:

 • rury stalowe bez szwu, materiał St37,0, P235TR1, P235TR2 i P235GH, zgodnie z DIN 1629, PN-EN 10216-1 i PN-EN 10216-2
 • rury stalowe ze szwem, materiał St37,0, P235TR1, P235TR2 i P235GH, zgodnie z DIN 1626, PN-EN 10217-1 i PN-EN 10217-2, PN-EN 10217-5
 • rury stalowe bez szwu ocynkowane wg. PN-EN 10240, PN-EN ISO 1461, PN-EN 1179
 • atestowane rury z polietylenu średniej i wysokiej gęstości, polichlorku winylu, miedziane lub inne w zależności od wymagań klienta i ich przeznaczenia.

Izolację cieplną (termiczną) stanowi sztywna pianka poliuretanowa gdzie jako czynnik spieniający jest stosowany cyklopentan – współczynnik przewodności cieplnej pianki PUR λ50 = 0,0244 W/mK. Maksymalna ciągła temperatura użytkowania wynosi 152ºC.

Natomiast jako rura osłonowa stosowana jest:

 • do podziemnych sieci ciepłowniczych rura z polietylenu wysokiej gęstości PEHD,
 • napowietrzne sieci ciepłownicze wykonane są w płaszczach osłonowych zwijanych spiralnie (typ SPIRO), z blachy ocynkowanej wg. PN-EN 10327:2005(U), blachy aluminiowej wykonanej wg PN-87/H-92833, blachy ze stali nierdzewnej oraz rury w osłonie ze specjalizowanego polietylenu zawierającego warstwę antyultrafioletową.


Wyroby preizolowane ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. wyróżniają się od wyrobów innych producentów między innymi tym, że:

 • produkcja wyrobów preizolowanych jest ekologicznie czysta,
 • przewodowa rura stalowa przed zaizolowaniem jest oczyszczana przez śrutowanie do I stopnia czystości,
 • jako pierwszy polski producent zastosowaliśmy do wytwarzania pianki cyklopentan C5H10, który nie niszczy warstwy ozonowej
 • jesteśmy polskim producentem:
  • rur giętych maszynowo,
  • kolan giętych maszynowo do średnicy DN 300,
  • nasuwek termokurczliwych zwykłych,
  • o nasuwek termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie i chemicznie,
  • muf elektrycznie zgrzewanych,
  • elastycznych preizolowanych zespolonych rur i kształtek z rurą przewodową z polietylenu usieciowanego (PE-X) do podziemnych sieci ciepłowniczych – system M-Pex® jedno i dwururowy w zakresie średnic rury przewodowej DZ 25 do DZ 125,
  • rur preizolowanych giętkich ze stalową rurą przewodową o średnicach Dz 20, Dz 25 i Dz 28 do podziemnych sieci ciepłowniczych – system DAR-FLEX,
  • preizolowanych rur i kształtek systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. z dwoma rurami przewodowymi w zakresie średnic DN 2×20 ÷ DN 2×200
  • rur preizolowanych pojedynczych i podwójnych z barierą dyfuzyjną o średnicy rury osłonowej do Dz 400,
  • produkujemy rury osłonowe HDPE w zakresie średnic od DN 75 do DN 1200 o wewnętrznej powierzchni aktywowanej metodą elektrokoronowania.


ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. podejmuje się również wykonywania wszelkiego rodzaju asortymentu preizolowanego na indywidualne życzenie klienta, tj. np. niestandardowe kąty gięcia i długości ramion kolan, dowolna konfiguracja średnic w trójnikach i zwężkach redukcyjnych. Na życzenie klientów produkujemy również trójniki preizolowane w wykonaniu: jako stalowe kute oraz z wyciąganą szyjką w rurze stalowej i (lub) na rurze osłonowej z HDPE (wykonane bez spawów i zgrzewów pachwinowych).

ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. proponuje do wyboru następujące rodzaje zespołów złącza:

 • nasuwkowe – nasuwka z polietylenu PEHD uszczelniona taśmą termokurczliwą, typu „N”,
 • termokurczliwe – nasuwka rury polietylenowej PEHD termokurczliwej uszczelniona opaskami termokurczliwymi, typu „NT”,
 • termokurczliwe sieciowane, typu „TS” – nasuwka termokurczliwa z polietylenu sieciowana chemicznie,
 • termokurczliwe sieciowane, typu „NTX” – nasuwka termokurczliwa z polietylenu sieciowanego radiacyjnie,
 • termokurczliwe zgrzewane elektrycznie, typu „DT” – nasuwka termokurczliwa z taśmą grzewczą,
 • zgrzewane elektrycznie, typu „DX” i „DX-II”- płyta elektrycznie zgrzewane zakładana po pospawaniu rurociągu.
 • Preizolowane rury i kształtki ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. mogą być wyposażone w instalację dowolnego systemu wykrywania zawilgocenia izolacji poliuretanowej.. Standartowo firma nasza wyposaża zespoły rurowe i elementy preizolowane w system wykrywania nieszczelności impulsowy (reflektometryczny). W elementach preizolowanych mogą być również wbudowane takie systemy wykrywania zawilgocenia jak: system BRANDES, system HDW lub inny wskazany przez Klienta.

Instalację stanowią przewody wbudowane w warstwę izolacji cieplnej. System ten, wbudowany w rury i elementy preizolowane sygnalizuje zawilgocenie izolacji w dowolnym miejscu ciepłociągu i umożliwia dokładną lokalizację zawilgocenia pianki PUR. System tworzą obwody sygnalizacyjne oraz urządzenia do sygnalizowania i lokalizowania nieszczelności rurociągów.