Rury preizolowane

Rury preizolowane sztywne z rurą przewodową stalową:
Program produkcji rur preizolowanych z rurą przewodową stalową obejmuje pełen asortyment rur, kształtek i armatury preizolowanej do przesyłu medium grzewczego oraz ciepłej wody użytkowej o średnicy rury przewodowej:

 • dla rur pojedynczych w zakresie średnic od DN20 do DN1200
 • dla rur podwójnych w zakresie średnic od DN20 do DN200

Każda rura stalowa przed zaizolowaniem oczyszczana jest przez śrutowanie do I stopnia czystości.

Preizolowane rury i kształtki ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. stanowią konstrukcję zespoloną składającą się z:

 1. Rury pojedyncze – ze stalowej rury przewodowej, umieszczonej centrycznie w rurze osłonowej z twardego polietylenu, wysokiej gęstości (PEHD) i izolacji cieplnej typu standard lub plus, ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) wypełniającej przestrzeń między rurami. Produkowane są w odcinkach 6 lub 12m. Końce preizolowanych rur i kształtek są nie izolowane na długości 150mm ±10mm przy średnicach do Dn200mm oraz na długości 200mm±10mm przy średnicach DN250 mm i większych.
 2. Rury podwójne – z dwóch rur stalowych przewodowych, umieszczonej w jednej rurze osłonowej wykonanej z twardego polietylenu, wysokiej gęstości (PEHD) i izolacji cieplnej typu standard lub plus, ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR) wypełniającej przestrzeń między dwoma rurami przewodowymi, a rurą osłonową. Produkowane są w odcinkach 6 lub 12m. Końce preizolowanych rur i kształtek są nie izolowane na długości 150mm ±10mm . Tolerancja odległości pomiędzy rurą przewodową zasilającą i powrotną wynosi dla pomiaru na zakończeniach rur ± 1mm, a dla pomiaru w dowolnym punkcie wewnątrz systemu rur podwójnych ± 2mm.

Wyroby preizolowane systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. spełniają wymagania norm PN-EN:

253 – Fabrycznie wykonany zespół rurowy ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu
448 – Zespoły kształtek wykonanych fabrycznie ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu
488 – Zespoły armatury wykonane fabrycznie ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i osłony z polietylenu

489-1 – Zespoły łączące i izolacja cieplna do wodnych sieci ciepłowniczych zgodnych z EN 13941-1

W zależności od przeznaczenia stosowane są materiały:

 • rury stalowe czarne bez szwu, materiał P235GH, P265GH, P235TR1, P235TR2, zgodnie
  z DIN 1629, St 37.0, PN-EN 10216-2+A2, PN-EN 10216-1/A1,
 • rury stalowe czarne ze szwem, materiał P235GH, P265GH, P235TR1, P235TR2, zgodnie z DIN 1626, St 37.0, PN-EN 10217-2/A1, PN-EN 10217-5/A1, PN-EN 10217-1/A1,
 • rury stalowe ocynkowane wg, PN-EN 10240; PN-EN ISO 1461, PN-EN 1179, materiał P235GH, P265GH, P235TR1, P235TR2, zgodnie z DIN 1626, St 37.0, PN-EN 10217-2/A1, PN-EN 10217-5/A1, PN-EN 10217-1/A1,
 • atestowane rury: z polietylenu średniej i wysokiej gęstości, polichlorku winylu, miedziane lub inne (w zależności od wymagań Klienta i ich przeznaczenia).

Rury i kształtki preizolowane systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. mają końce rury stalowej przygotowane do spawania przez ukosowanie.

Jako izolację cieplną stosowana jest sztywna pianka poliuretanowa, gdzie wykorzystywanym czynnikiem spieniającym jest cyklopentan – współczynnik przewodności cieplnej pianki PUR wynosi ⩽ 0,027 W/mK (wymagana wartość według PN-EN 253 wynosi ⩽ 0,029 W/mK). Maksymalna ciągła temperatura pracy:

– do 165oC (w zależności od wybranego systemu piankowego),

– do 200 oC dla rur do pary.

Rury osłonowe dla podziemnych sieci ciepłowniczych produkowane są z polietylenu wysokiej gęstości PEHD (PE 100) zgodnie z PN-EN 253.

Napowietrzne sieci ciepłownicze wykonane są w płaszczach osłonowych zwijanych spiralnie (typ SPIRO), z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 10346 lub z blachy aluminiowej wykonanej wg PN-EN 485-1, PN-EN 485-2, PN-EN 485-4, blachą ze stali nierdzewnej oraz rury  w osłonie z polietylenu odpornego na promieniowanie UV.

W ofercie ZPU Międzyrzecz znajdują się również rury na przyłącza parowe, w których znajdują się dwie warstwy izolacji: warstwa wełny mineralnej i dodatkowo warstwa pianki poliuretanowej.

Wyroby preizolowane ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. wyróżniają się od wyrobów innych producentów między innymi tym, że:

 • produkcja naszych wyrobów preizolowanych jest ekologicznie czysta,
 • przewodowa rura stalowa przed zaizolowaniem jest oczyszczana przez śrutowanie do

I stopnia czystości,

 • do wypieniania wyrobów preizolowanych pianką PUR stosujemy cyklopentan, który nie niszczy warstwy ozonowej (posiada zerowe ODP),
 • jesteśmy polskim producentem:
  • rur preizolowanych produkowanych metodą CONTI z aluminiową barierą dyfuzyjną lub bez bariery, o średnicy rury osłonowej do Dz 355,
  • rur i kształtek preizolowanych produkowanych metodą tradycyjną oraz rur
   i kształtek preizolowanych z barierą dyfuzyjną z pogrubionego płaszcza HDPE
   o średnicy rury osłonowej do Dz 1400,
  • rur osłonowych HDPE w zakresie średnic od DN 75 do DN 1200 o wewnętrznej powierzchni aktywowanej metodą elektrokoronowania,
  • rur giętych maszynowo,
  • kolan giętych maszynowo do średnicy DN 300,
  • nasuwek termokurczliwych zwykłych,
  • nasuwek termokurczliwych sieciowanych radiacyjnie,
  • muf elektrycznie zgrzewanych,
  • elastycznych preizolowanych zespolonych rur i kształtek z rurą przewodową
   z polietylenu usieciowanego (PE-X) do podziemnych sieci ciepłowniczych – system M-Pex® jedno i dwururowy w zakresie średnic rury przewodowej DZ 25 – DZ 125,
  • rur preizolowanych giętkich ze stalową rurą przewodową o średnicach Dz 20, Dz 25
   i Dz 28 do podziemnych sieci ciepłowniczych – system DAR-FLEX,
  • preizolowanych rur i kształtek  systemu  ZPU  Międzyrzecz    z  o. o. z dwoma rurami przewodowymi w zakresie średnic DN 2×20 – DN 2×250.

ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. podejmuje się również wykonywania wszelkiego rodzaju asortymentu preizolowanego na indywidualne życzenie klienta, tj. np. niestandardowe kąty gięcia i długości ramion kolan, dowolna konfiguracja średnic w trójnikach i zwężkach redukcyjnych. Na życzenie klientów produkujemy również trójniki preizolowane w wykonaniu: jako stalowe kute oraz z wyciąganą szyjką w rurze stalowej i (lub) na rurze osłonowej z HDPE (wykonane bez spawów i zgrzewów pachwinowych).

ZPU Międzyrzecz Sp. z o. o. proponuje do wyboru następujące rodzaje zespołów złącza:

·      nasuwkowe – nasuwka z polietylenu PEHD uszczelniona taśmą termokurczliwą, typu „N” Dzp 110 – 400,

 • termokurczliwe – nasuwka rury polietylenowej PEHD termokurczliwej uszczelniona opaskami termokurczliwymi, typu „NT” – Dzp 75 – 1000,
 • termokurczliwe sieciowane radiacyjnie typu „NTX-II” – Dzp 75 – 560,
 • termokurczliwe sieciowane radiacyjnie typu „NTX+M” – Dzp 75 – 560,
 • termokurczliwe zgrzewane elektrycznie, typu zamkniętego „DT” – Dzp 75 – 1000,
 • zgrzewane elektrycznie, typu otwartego „DX-II” – Dzp 110 – 1400.

Preizolowane  rury  i  kształtki  ZPU  Międzyrzecz  Sp.  z  o. o.  mogą  być  wyposażone
w instalację  systemu  wykrywania  nieszczelności  rurociągu.  System  ten,  wbudowany
w  rury i elementy preizolowane sygnalizuje stany awaryjne sieci i umożliwia lokalizację awarii. System tworzą obwody sygnalizacyjne oraz urządzenia do sygnalizowania
i lokalizowania nieszczelności rurociągów.

Firma wyposaża zespoły rurowe i elementy preizolowane w standardowe systemy wykrywania nieszczelności:

 • impulsowy (reflektometryczny),
 • rezystancyjny Brandes,
 • inny – dobrany na życzenie Klienta.