Obecnie wdrożony jest Zintegrowany System Zarządzania Jakość * Środowisko zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz PN-EN ISO 14001:2015-09 na co wydany przez PCBC został Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakość * Środowisko Nr JS-124/6/2016.

Posiadanie certyfikatu PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz PN-EN ISO 14001:2015-09 oznacza, że Zakład osiągnął taki poziom iż wszystkie działania od etapu dostaw surowców, produkcji wyrobów do dostawy wyrobów, instalowania po serwis, jak i na rzecz działania ochrony środowiska są usystematyzowane i udokumentowane zgodnie z "Polityką Jakości i Środowiskową" zapewniającą spełnienie wszystkich kontraktowych wymagań każdego Klienta.

Poprzez zastosowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakość * Środowisko zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz PN-EN ISO 14001:2015-09 spełnione są podstawowe oczekiwanie odbiorcy, że przedsiębiorstwo zdolne jest do zapewnienia i utrzymania wymaganego poziomu jakości i ochrony środowiska. Wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego pozwoliło uzyskać bardzo dobrą jakość produkowanych wyrobów co w konsekwencji spowodowało dużą dynamikę rozwoju, ciągły wzrost sprzedaży, dobrą kondycję finansową oraz silną pozycję Zakładu postrzeganą na rynku krajowym. Zakład produkuje wyroby preizolowane, dla których wymagania określają Polskie Normy: PN-EN 253, PN-EN 448, PN-EN 488, PN-EN 489, PN-EN 13941 oraz Aprobaty Techniczne wydane przez ITB w Warszawie, potwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie.

Jesteśmy firmą wykorzystującą nowości techniczne i technologiczne w tym BAT (najlepsza dostępna technika). Całą naszą produkcję opieramy na materiałach renomowanych dostawców, posiadających certyfikaty systemów jakości i gwarantujących że zakupiony u nich materiał jest najwyższej jakości.

CERTYFIKATY

Certyfikat ISO JS-124-6-2016
Certyfikat IQNET JS-124-6-2016
Certyfikat Euroheat&Power Nr 01/05
Polityka Jakości i Zarządzania Środowiskowego
Certyfikat TUV
Dyplom Gepardy Biznesu