Krajowe Oceny Techniczne/Aprobaty Techniczne

pdf icon Krajowa Ocena Techniczna - ITB-KOT-2018_0286 pobierz
pdf icon APROBATA AT-15-7974-2015 pobierz
pdf icon APROBATA AT-15-8619-2015 pobierz
pdf icon APROBATA AT-15-7772-2014 pobierz
pdf icon APROBATA AT-15-8451-2015 pobierz

Krajowe Deklaracje Właściwości Użytkowych
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego
Numer
Krajowej Oceny Technicznej/
Aprobaty Technicznej

Numer KDWU


Preizolowane rury
ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.


ITB-KOT-2018/0286
01/R/2019

Preizolowane kształtki
ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.

01/KS/2019
Preizolowana armatura
ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.
01/A/2019
Preizolowane zespoły złączy
ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.
01/Z/2019
   
Preizolowane rury i kształtki
ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.
z rurą przewodową stalową ocynkowaną

AT-15-8451/2015

01/ORK/2019
Preizolowana armatura
ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.
z rurą przewodową stalową ocynkowaną

01/OA/2019
Preizolowane zespoły złączy
ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.
z rurą przewodową stalową ocynkowaną

01/OZ/2019
   
Podwójne preizolowane rury i kształtki systemu
ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.AT-15-7772/2014
 01/DRK/2019
Podwójna preizolowana armatura systemu
ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o.
 01/DA/2019
Zespoły złączy systemu
ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. z dwiema rurami przewodowymi
 01/DZ/2019
   
Preizolowane rury systemu
ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. typu SPIRO
AT-15-8619/2015
01/SP/2019
Preizolowane kształtki systemu
ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. typu SPIRO
01/SPK/2019
Preizolowana armatura systemu
ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. typu SPIRO
01/SPA/2019
Zespoły złącza systemu
ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o. typu SPIRO
01/SPZ/2019
   
Zestaw preizolowanych, giętkich, zespolonych rur, kształtek i zespołów złączy M-Pex AT-15-7974/2015 01/MPEX/2019